skip to Main Content
VietnameseEnglishKoreanJapaneseChinese (Simplified)
Đặt hàng: 0937 344 456 Địa chỉ: 29 Lưu Quang Thuận - Đà Nẵng
Giờ mở cửa

Từ 10:00 – 22:00 hằng ngày

BEER AND WINES STORE
29 Lưu Quang Thuận – Đà Nẵng
Điện thoại: 090 500 17 44
Email: biaruounhapkhau@gmail.com

MARKET’S BBQ RESTANRANT
29 Lưu Quang Thuận – Đà Nẵng
Điện thoại: 090 500 17 44
Email: marketsbbq@gmail.com

CÁ CƠM RESTAURANT – VIETNAMESE CUISINE
195-197 Châu Thị Vĩnh Tế – Đà Nẵng
Điện thoại: 093 734 44 56
Email: cacomrestaurant@gmail.com

XIN VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN LIÊN HỆ BÊN DƯỚI