skip to Main Content
VietnameseEnglishKoreanJapaneseChinese (Simplified)
Đặt hàng: 0937 344 456 Địa chỉ: 2 Mỹ Đa Đông 12, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giờ mở cửa

Từ 10:00 – 22:00 hằng ngày

BEER AND WINES STORE
Địa chỉ: 2 Mỹ Đa Đông 12, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 090 500 17 44
Email: biaruounhapkhau@gmail.com

MARKET’S BBQ RESTANRANT
29 Lưu Quang Thuận – Đà Nẵng
Điện thoại: 090 500 17 44
Email: marketsbbq@gmail.com

XIN VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN LIÊN HỆ BÊN DƯỚI